Back to Top

Reklamation privat

Der er reklamationsret på varer købt hos XL-BYG Hundested i overensstemmelse med købeloven, dvs. at der er 2 års reklamationsret på varer købt af private.

Hvis du modtager en forkert vare, eller varen er defekt ved modtagelse, udbedres fejlen hurtigst muligt. Du skal henvende dig i forretningen i Hundested fremvise fakturaen for købet.

Du opfordres til straks ved modtagelsen, og inden varen tages i brug, at sikre dig, at den er korrekt og mangelfri, herunder at antal/mængder stemmer overens med fakturaen/følgesedlen.

Henvendelse vedrørende reklamation skal ske til XL-BYG inden rimelig tid, efter manglen er eller burde være opdaget. Købelovens frister for reklamationer er gældende. Hvis varen har en mangel, vil denne blive repareret eller ombyttet, eller du vil blive tilbudt et afslag i prisen eller pengene retur, alt afhængigt af manglen. Købelovens mangelregler gælder, og du har de rettigheder, der fremgår heraf. Visse varer købt i XL-BYG kan være omfattet af udvidet leverandørgaranti, og garantibestemmelserne (eller henvisning hertil) leveres i så fald sammen med produkterne. Hvis du ønsker at udnytte en leverandørgaranti, skal du tage direkte kontakt til producenten som beskrevet i garantibestemmelserne. XL-BYG.dk indestår ikke for disse leverandørgarantier. Dine rettigheder i henhold til købeloven (over for XL-BYG) berøres ikke af en eventuel leverandørgaranti.